Linda Owen Jones
Daw Linda o Wrecsam, Gogledd Cymru. Symudodd i Gaerdydd yn 1982 i hyfforddi fel actores ac ers hynny, mae hi wedi cael gyrfa amrywiol am 12 mlynedd yn y theatr ac ar y teledu, gyda chanu yn chwarae rhan pwysig yn ei gwaith. Ymunodd Linda y grwp fel y prif lleisydd yn 1994. Mae’i egni a phwer lleisiol yn unigryw yng ngherddoriaeth traddodiadol Cymreig ac yn 2006 enillodd hi’r cystadleuaeth Canu Unawd Celtaidd yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen.

Rhian Evan Jones
Mae Rhian yn dod o Don Pentre yng Nghwm Rhondda. Dechreuodd canu’r ffidil pan oedd yn ddeg mlwydd oed. Cafodd radd mewn cerddoriaeth o Goleg Prifysgol Cymru, Caerdydd ac mae hi wedi perfformio fel unawdydd a gyda cherddorfeydd proffesiynol. Dechreuodd Rhian ganu gerddoriaeth gwerin gyda Carreg Lafar yn 1993, ac nawr mae hi’n ymysg y ffidlwyr gorau yng Nghymru.

James Rourke
Cafodd James ei eni yn Llanelli, Gorllewin Cymru. Fe’i hyfforddwyd i fod yn actor a gwneuthwr ffilm, ac ar y foment mae fe’n ysgrifennu scriptiau ar gyfer ffilm a theledu, a nofelau hefyd. Dechreuodd e ganu’r ffliwt pan oedd yn 15 oed ac ymunodd a’r grwp gwerin Cymreig, “Carreg Aonair” yn yr 1970au.

Antwn Owen Hicks
Mae Antwn yn dod o Bontllanfraith yng Nghwm Sirhwy. Wedi hyfforddi fel darlynydd yn Llundain, symudodd nôl i Gymru, mae rhai’n galw fe’n ‘hiraeth’. Mae e’n gerddor traddodiadol hunan-ddysgedig, yn canu amryw offerynnau gan gynnwys y pibau cwd, pibgorn, chwibanogl ac offerynnau taro. Mae fe ymysg yr arloeswyr sy’n adfywio’r traddodiad pibyddio yng Nghymru, ac ynghyd a James mae fe’n aelod cychwynnol o’r grwp.

Danny Kilbride
Fe gafodd Danny ei eni mewn fflat cyngor yng Nhaerdydd ar ôl parti ar hyd y nos gyda’r Ballet Rambert. Roedd ei berfformiad gyhoeddus cyntaf yng nghlwb werin Cardiff Royal Infirmary yn 1970, yn canu gitar gyda’i rieni.  Mae fe’n canu y cymysgedd arferol o offerynnau tant, gyda ffrets ac hebddynt, ac yn defnyddio’r dull chwyldroadol ‘Bowyer’s’ ar allweddellau a ffidil. Mae Danny yn perfformio mewn amryw grwpiau eraill yn cynnwys Kilbride (gyda’i frodyr Gerard a Bernard) Yr Hwntws, Taran a Juice.